Zács Olga

Párkány és környéke ( Szlovákia)

E-mail:zacs.olga@gmail.com 


Iskolapszichológus, gyógypedagógus,
INPP egyéni fejlesztő

  • Jelenleg egy felvidéki, magyar tanítási nyelvű általános iskola pszichológusaként és gyógypedagógusaként dolgozom. Képesítésemet a pozsonyi Comenius (Komenský) Egyetem Bölcsészettudományi Karán szereztem 2004-ben, majd 2019-ben államvizsgáztam – szintén a Comenius Egyetemen – gyógypedagógiából.
  • Munkám során gyakran találkoztam olyan gyermekekkel, akik életét sikertelenségek, kudarcok keserítették meg, idegrendszeri éretlenségek, pszichikus funkciók elakadása miatt. Sokszor a tanulási nehézségekhez magatartási zavarok is társultak.
  • Folyamatosan kerestem azokat a lehetőségeket, megoldásokat, amelyek segítséget nyújthattak abban, hogy egy problémával küszködő gyermek önmagával és környezetével harmonikus kapcsolatba kerülhessen, vagy ezt közelíthesse meg: sikeresebb legyen a tanulásban, ügyesedjen, örömökben legyen része.
  • A problémák felderítésénél mindig igyekeztem megtalálni a „gyökereket”. Több tanfolyamot is elvégeztem, hogy szakmai ismereteimet bővítsem, így jutottam el egyes mozgásterápiákhoz és a Sindelar-módszerhez, amelyeket munkám során alkalmaztam. Miután megismerkedtem az INPP reflex-korrekciós mozgásprogrammal, úgy éreztem ez egy hiányzó eleme iskolai munkánknak, mivel az idegrendszer legkorábbi fejlődési szakaszaitól indítja a fejlesztést.
  • Az iskolai fejlesztő program tanfolyamának elvégzése után lehetőségem volt naponta tornázni a gyermekekkel. A program alkalmazása során fejlődött a gyermekek mozgáskoordinációja, figyelme; viselkedés szempontjából kezelhetőbbek lettek. Néhány tanulónál viszont olyan mértékű idegrendszeri éretlenség mutatkozott, hogy úgy éreztem individuális terápiára lenne szüksége.
  • Nemcsak az INPP iránti érdeklődés, amelyet az iskolai program alkalmazása során megszerzett tapasztalataim keltettek fel, motiváltak arra, hogy INPP egyéni fejlesztőként tevékenykedjek, hanem hogy hatékony segítséget nyújthassak a szlovákiai magyar gyermekeknek saját anyanyelvükön, mivel ez a módszer Szlovákiában eddig csak szlovák nyelven volt elérhető.
  • Hálásan köszönöm Zweegman-Kocsis Magdának, hogy külföldiként részese lehettem a magyarországi tanfolyamnak, és így az INPP nagyszerű csapatának egyik tagja lehetek.
  • Elsősorban iskoláskorú gyermekeket és fiatalokat várok szeretettel.
-->