Szarvasné Tóth Bernadett
tanító, szakvizsgázott fejlesztőpedagógus, mozgásfejlesztő

        A Budapesti Tanítóképző Főiskolán 1993-ban végeztem tanítóként, anyanyelv szakirányon. A végzést követően nem tanítónőként helyezkedtem el, mert már a szakmai gyakorlatok során kiderült számomra, hogy engem mindig az a gyermek érdekel, aki lemarad, elakad az órán, akinek valami nehéz.

        A főiskola után, diszlexia, diszkalkulia reedkukáció szakirányba képeztem tovább magam, majd részt vettem az akkortájt újdonságként induló fejlesztőpedagógia képzésen. Ezzel egyidejűleg kezdtem el dolgozni pályakezdőként Nevelési tanácsadóban, mai nevén Pedagógiai Szakszolgálatban, és közel 20 évet dolgoztam fejlesztőpedagógus munkakörben.

        2013-ban fejlesztőpedagógus, majd pedagógus szakvizsgát tettem (ELTE PPK).

        Két felnőtt gyermekem van, felnevelésük során szülőként szerzett tapasztalataimat jól tudom hasznosítani a mindennapos pedagógiai munkámban.

        Munkám része a tanulási, magatartási, beilleszkedési nehézség (BTM) szempontjából veszélyeztetett óvodáskorú vagy tanulási nehézséggel küzdő iskolás korú gyermekek felmérése és ellátása preventív jelleggel, vagy korrekcióként. A képzések során sokféle pedagógiai módszert, terápiát tanultam meg és ezeket aktívan alkalmazom a mindennapi munkában (pl.: Sindelar módszer, Meixner-féle diszlexia, diszgráfia reedukáció, Tükörtábla terápia, Dékány-féle diszkalkúlia terápia, Kulcsár-féle mozgásterápia, Tanulásmódszertan, Autogén tréning).

        A Nevelési Tanácsadóban végzett munkám során gyakran tapasztaltam, hogy a megfelelően megválasztott és alkalmazott pedagógiai módszerek bár gyakran gyorsan, de csak átmeneti eredményeket hoztak a gyerekeknél, és a fejlődés gyakran stagnált vagy visszaesett. A miértek válaszait keresve találtam az INPP módszerre.

        2007-ben részt vehettem az első magyarországi INPP képzések egyikén, ahol találkoztam Zweegman-Kocsis Magdával. Sok mindent megértettem, és olyan szemüveget kaptam tőle, amit azóta sem tudok letenni a fejlesztőpedagógiai munkában.

        2014-ben tagja lettem az első csapatnak, akik elvégezhették az Egyéni INPP Fejlesztő képzést. Azóta aktívan dolgozom az INPP módszerrel.

        Gyakran keresnek fel figyelmi- mozgáskoordinációs vagy olvasási-, számolási nehézséggel küzdő gyerekek szülei. A részeletes anamnézis után elvégezett pedagógiai vizsgálatok alapján tapasztalatom szerint az esetek nagy részében nem biztos, hogy valódi diszlexia, vagy diszkalkúlia áll a háttérben. Komplex jelleggel vizsgálva, és az INPP módszert is alkalmazva valódi képet kaphatunk a kultúrtechnikák elsajátításához szükséges készségek, képességek hátteréről. Az elmúlt 15 évben megtapasztaltam, hogy a fejlesztőpedagógiai támogatás az idegrendszeri éretlenséggel küzdő gyerekeknél akkor tud igazán hatékony lenni, ha komplexen vizsgálunk. Így lehetőség van arra, hogy a fejlesztést a legkorábbi alapoktól, a csecsemőkori reflexek legátlásától kezdjük.

        Eredményesen és nagy örömmel használom az INPP módszert, mert neurológiai háttere, rendszerszemlélete, integritása biztos kapaszkodót nyújt a munkám során. Annak érdekében, hogy minél hatékonyabban tudjak a hozzám forduló családoknak segíteni mindkét szülőt aktívan bevonva, közös odafigyeléssel és közös gondolkodással dolgozom.

Szeretettel várom a szülőket, gyerekeket és családokat!

Jelentkezés: a varlak.2020@gmail.com email címen.

-->