Rabóczki Tünde

Főiskolai tanulmányaimat az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán kezdtem. Harmad éves voltam, amikor tanítani kezdtem egy budapesti általános iskolában. Amikor tanítóként végeztem, már ismereteket szereztem a diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia témakörében is, különböző tanfolyamok keretében. Ebben az időszakban hívta fel figyelmemet a mozgásfejlesztés fontosságára Szarvasné Tóth Bernadett kolléganőm, akivel jó barátságban vagyunk. Az ő segítségével és támogatásával ismerkedtem meg Delacato módszerével és az INPP módszerrel is. Közösen tettük meg a kezdeti lépéseket ezen a területen.

A tanítói tapasztalatok során szerzett élmények fordítottak a gyógypedagógiai felé. A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolán pszichopedagógia szakos tanárként végeztem, majd tanulmányokat folytattam a Budapesti Műszaki Egyetemen és a Kodolányi János főiskolán is.

Mindezek közben folyamatosan tanultam, hogy értsem és segíteni tudjam a tanulási nehézséggel küzdő gyerekeket.

Így ismerkedtem meg a NILD komplex tanulási terápiával, a Tükörtábla módszerével és terápiájával, a hangtálakkal és még más lehetőségekkel is.

Az INPP – módszerrel 2007-ben ismerkedtem meg, akkor végeztem el a tanfolyamot, és azóta is dolgozom vele. Folyamatosan részt veszek a továbbképzéseken és konzultációkon.

Több, mint tíz éve dolgozom Nevelési Tanácsadóban (jelenleg: Pedagógiai Szakszolgálat), ahol a fejlesztés mellett, elsősorban a diagnosztika a feladatom. Tapasztalataim azt mutatják, hogy a tanulási nehézségek hátterében a gyerekek többségénél felfedezhető az idegrendszeri éretlenség, megkésettség.

Az INPP gyakorlatprogram segítségével ezek a gyerekek olyan segítséget kapnak, amely segíti őket, hogy a mozgás segítségével egyensúlyuk, mozgáskoordinációjuk javuljon, fejlődjön figyelmük, önszabályozásuk és tudatosabbá váljanak. A felszabadult energiákat, melyeket már nem az idegrendszer működéséből adódó problémák kompenzálására kell fordítaniuk, az ismeretek megszerzésére fordíthatják, így javul tanulmányi teljesítményük is.

Kifejezetten jó, hogy a program home – training, a szülő, a gyermek és a fejlesztő közösen dolgozik, figyeli a változásokat, és együtt örül a sikereknek.

Hálás vagyok a megtiszteltetésért, hogy azok közé az egyéni fejlesztők közé tartozhatom, akik Magyarországon elsőként végezhették el a tanfolyamot.

Jelenlegi munkám jellegéből adódóan február és március hónapokban nem tudok új jelentkezőket fogadni, ebben az időszakban kérem megértésüket és türelmüket.

-->