Nagy Szilvia Anna

A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karának Gyógytornász Szakán 2001-ben kitüntetéses oklevéllel végeztem. Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet Gyermekosztályán kezdtem pályámat különféle gerincproblémákkal küszködő iskoláskorúak közt. Igazi szakmai előrelépést jelentett, hogy  2004-től a Salus Orthopédtechnika Kft szárnyai alatt folytathattam mozgásterápiás tevékenységemet, a legnevesebb hazai szakemberek közelében.

Eleinte meghívott előadóként, majd 2013 óta külsős oktatóként részt vehetek mind a magyar, mind pedig az angol nyelven folyó gyógytornászképzésében.

Az idegrendszer és a különböző gerincproblémák esetleges összefüggéseiről kezdetektől fogva szerettem volna többet megtudni. Mikor az INPP rendszerével megismerkedtem, egy rég kinyitni vágyott ajtó látszott feltárulni előttem. Egyensúlyi és tájékozódási problémáim, valamint iskolás éveimet végigkísér(t)ő tanulási nehézségeim okán elsőként magam mentem végig az egyéni terápián.

Személyesen megélve a változás útját Zweegman-Kocsis Magda vezetésével nagyon tanulságos másfél évet tudhatok magam mögött, melyet azóta egyéni fejlesztőként is kamatoztathatok a munkámban. Az elsőként végzett csapat tagjaként 2015 tavasza óta segítek a neuromotoros éretlenségükkel küszködő gyermekeknek és családjuknak a fejlesztés útján.

Napi szintű terápiás munkánk mellett Kolléganőmmel kutatásba kezdtünk: gerincbetegségekkel diagnosztizált gyermekek idegrendszeri érettségéről szeretnénk információkhoz jutni annak érdekében, hogy esetleges összefüggéseket találjunk a törzs csontos tartóoszlopának eltérései és a reflexes működés között.

-->