Horváth Éva

Horváth Éva szomato-pszichoterápiát is alkalmazó perinatális szaktanácsadó, sportrekreátor, mozgásfejlesztő, haptonómiával dolgozó szakember vagyok.

Sportedzői képesítésem (1999) mellé a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi karának sportmenedzser szakán szereztem diplomát (2002). Így lehetővé vált több éves munkámat és tapasztalataimat saját egyesületem tevékenységében összefogni. Hosszútávon figyelhettem meg a hozzám járó gyerekeknél, felnőtteknél és családoknál a mozgás jótékony hatását.

Eközben meghívást kaptam az Aktív Szülés Program Alapítvány részéről a szülés előtti és szülés utáni időszak mozgásprogramjának felépítésére és vezetésére. Ebben a különösen fontos időszakban, a babákkal és szüleikkel való találkozás során, új  tapasztalatokat szerezhettem a mozgás rövid és hosszú távú hatásairól, a mozgásfejlődés szerepéről az életminőségben és az egészség alakulásában az egész élet folyamán.

Ennek a tapasztalatnak az elmélyítésére végeztem el az  ELTE, Affektív Pszichológia Tanszékének képzését a perinatális szaktanácsadó szakot (2009), mely holisztikus, rendszerszemléletben és tudományos megközelítésben foglalkozik a pre- és perinatális életidővel, annak hosszú távú egészségre és életminőségre gyakorolt hatásával.

Érdeklődésem középpontjába a különböző mozgásrendszerek és fejlesztő programok megismerésén túl többek között a test lélektana; a szülő-gyerek interakciók hatása a testi egészségfejlődésre; és a strukturális integráció, stb… kerültek. E témákban különböző konferenciákon workshopot tartottam.

Tagja lettem a  Magyar Pre- és Perinatális Pszichológiai és Orvostudományi Társaságnak (MPPPOT), és a Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesületnek. A szomato-pszichoterápiás alapképzésemet 2016 júniusában fejeztem be, több módszerben is képződöm ezen a területen (haptonómia, fókusz, bioszisztémikus).

2016-ban pedig a Perinatális Szaktanácsadó képzésre is meghívást kaptam a mozgásfejlődéssel kapcsolatos témában.

A munkám során szerzett tapasztalataim és a  mozgásfejlődéssel járó kihívások arra ösztönöztek, hogy meglévő fejlesztő eszközeim mellé olyan mozgásterápiás fejlesztő módszert keressek, amelyet gyerekeknél és felnőtteknél is egyformán alkalmazhatok. Így találtam rá Sally Goddard Blythe könyvére és INPP magyarországi képviselőjére és oktatójára Zwegman-Kocsis Magdára. Mellette néhány éven keresztül figyelhettem, tapasztalhattam az INPP reflex-stimuláló és reflex-gátló program felnőttekre és gyerekekre gyakorolt hatását. Először csoportos programját végeztem el, majd ezt követően a hivatalos egyéni fejlesztői képzésben vettem részt.

Magda által biztosított folyamatos gyakorlati és elméleti szupervíziók mellett, egy olyan módszer mozgásprogramját sajátíthattam el, amely rávilágított arra, hogy egy-egy apró mozdulatnak mekkora és milyen jelentősége lehet a fejlődésben, a kapcsolatokban és az interakciókban.

Az INPP terápiát Hartvig Nórával közösen folytatom, mert együttműködésünkben egyszerre hasznosul kettőnk elméleti és gyakorlati tudása és tapasztalata, ami széles lehetőséget biztosít a családok segítésében.

-->