Hogyan zajlik az INPP egyéni Idegrendszeri Fejlettségi Szintfelmérő vizsgálat?

Ezt a vizsgálatot kizárólag az INPP Chester hivatalos Tanúsítványával  rendelkező, egyéni INPP fejlesztő végzettségű személy végezheti.

Egy INPP vizsgálat a 7 éven felüli gyermekek és felnőttek számára az idegrendszeri fejlettség szintjét hivatott feltérképezni, az illető spontán reakcióinak megfigyelése alapján.
A reflexreakciók mindig megmutatják az idegrendszer aktuális fejlődési szintjét. Ezért reflexteszteket, standard és specifikus idegrendszer-működési vizsgálatokat alkalmazunk és különböző készségek felmérését is elvégezzük.
Az INPP módszer bár hasonló elveken alapul, mint sok Magyarországon elterjedt mozgásterápia, mégis merőben más. Az egyik legnagyobb különbség az igen részletes, minden működésre kiterjedő, mintegy 3 órás felmérő vizsgálat, amely a szülők jelenlétében zajlik.
A vizsgálat során a fő kérdés ez:  rendelkezik-e az illető a megfelelő „fizikai eszköztárral”, amely szükséges ahhoz, hogy képes legyen korához és természetes intelligenciájához mérten teljesíteni.

Miközben a gyermekhez szinte hozzá sem érünk – hiszen többnyire csak spontán reakcióit figyeljük meg – a szülők szemei előtt sokszor egész más kép bontakozik ki, mint amit eddig gyermekükről ismertek:  világosan megmutatkoznak a gyermek valós, fizikai nehézségei. Ez néha igen megrendítő.

Ahhoz, hogy a szülők értsék is a látottakat, érteniük kell a mozgásfejlődés és az iskolai teljesítmény valamint viselkedés közötti  szoros összefüggéseket. Ezért a megfelelő információk elsajátítása – szakirodalom, honlap, cikkek olvasása – és a Szülői napi tájékoztatáson való részvétel az egyéni program szerves része, és a program sikerének egyik fontos alapköve.

Ily módon az (egyébként is hosszú és részletes) vizsgálat nagy része a gyerek számára nem megterhelő,  esetleg„unalmas” magyarázattal telik majd, hanem maximálisan a vele való foglalkozással.
Továbbá, ha a szülők megfelelően felkészültek, úgy a vizsgálat, mint a gyakorlatprogram végzése is jóval sikeresebben zajlik majd.  Sajnos, ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni!

Teendők:

 • A vizsgálat feltétele, hogy a vizsgálandó személy 7.  életévét betöltött, együttműködő gyermek, illetve felnőtt legyen. Kisebb gyermek vizsgálata csak kivételes esetben történik meg.

 • A szülő, ill. az érintett felnőtt Vizsgálati Kérdőívet kér a reflex@oriasleszel.hu  címen és részletesen, precízen kitöltve, fényképpel ellátva visszaküldi azt.

 • Amennyiben a gyermek beleillik a programba, a vizsgálatot végző INPP fejlesztő visszajelez és időpontot egyeztetnek.

 • A vizsgálat igen fontos előfeltétele tehát, hogy a szülő(k), ill. a vizsgálandó felnőtt előzetesen és részletesen informálódjon a módszerről.

Erre Sally Goddard, Medicina Kiadónál megjelent könyveit, a www.inpp.org.uk, www.oriasleszel.hu –n található információkat, cikkeket ajánljuk. Továbbá rendszeresen szervezünk  információs napokat.

Vizsgálat:

 • A vizsgálat kiterjed a nagymotoros és finommotoros készségekre, a statikus és dinamikus egyensúlyra, a gyorsan váltakozó mozgásokra és kisagyi működésekre,  a teljes reflexprofilra  – primitív és poszturális reflexek fejlettségi szintjére –, továbbá a szemmotoros működésekre, vizuális és auditív megkülönböztető készségre, testsémára, téri orientációs készségre, dominanciára, stb.

 • Kiegészítő teszteket is elvégzünk az  információfeldolgozás vizsgálatára.

 • A felmérés után kiértékeljük és megbeszéljük az eredményt. (írásos kiértékelés kérhető);

 • Megbeszéljük a mindennapos gyakorlás körülményeit és előírásait, valamint betanuljuk az első gyakorlatot/gyakorlatokat. A precíz és pontos gyakorlás minden nap, napi 5 percen, otthon zajlik!

 • A gyakorlatokat csak az felügyelheti, akivel betanultuk.

 • Egy következő kontroll kb. 8-10 hét múlva, illetve az első gyakorlatok megfelelő begyakorlása után indokolt. A program teljes tartama kb. 15-18 hónap.

 • A gyakorlás meg-megszakítása káros az idegrendszerre (pl. 2 nap igen, 3 nap nem, stb.)

 • A szülők információt kapnak az INPP programot kiegészítő terápiás lehetőségekről is.

 • A közbeeső időszakban a kapcsolattartás tanácsos. Minden egyéb mozgásfejlesztő gyakorlat egyidejű végzése ellenjavallt! Sport, tánc, zene, játék természetesen mind végezhető.

Fontos:

 • Mindig  hozzanak magukkal olyan öltözetet, amiben a gyermek könnyen csúszhat-mászhat.

 • Mindig hozzák vissza a korábbi gyakorlatok leírását

 • Lehetőleg mindkét szülő legyen jelen a vizsgálaton, de a testvérek, idegenek jelenléte sajnos nem megengedett.

 • A kontrollokon az egyik szülő – aki a gyakorlást végzi a gyermekkel – jelenléte is elégséges.

Megjegyzés:
A gyakorlás által nemcsak a gyermekek információfeldolgozása, mozgása javul, de habitusuk, viselkedésük is változik. E változások a gyermek környezetét is érintik, és a család belső dinamikája  – a családtagok egymás közötti kapcsolata – is jelentősen változhat.
Ezért elengedhetetlen, hogy a szülők is előre, megfelelően tájékozódjanak az INPP módszerről és felkészüljenek a változásokra.

-->