Bakos Éva                                                                                           

Szeged és vonzáskörzete
bakoseva@gmail.com

Gyógypedagógiai tanár,
INPP egyéni fejlesztő,
AIT/FST tréner

 

 Sok szeretettel köszöntöm!

Szegeden és vonzáskörzetében segítem azokat a gyermekeket, akik tanulási, figyelmi, magatartási, érzelem-szabályozási nehézséggel élik mindennapjaikat, illetve a megkésett idegrendszeri fejlődés egyéb tünetei nehezítik iskolai előmenetelüket.  A bakoseva@gmail.com  e-mail címen tud velem kapcsolatba lépni.

Tanári munkám során sokszor tapasztaltam, hogy egyes gyermekek túlzott óvatossága, vagy éppen határt nem ismerő mozgékonysága, másokat figyelembe nem vevő viselkedése, túlzott fáradékonysága, koordinálatlansága, ügyetlensége pedagógiai módszerekkel nehezen kezelhető. Ez az állapot független az intelligenciától. Ilyenkor a pedagógus is, a szülő is tehetetlennek érzi magát, de legfőképpen maga a gyermek! Sorozatos kudarcként éli meg, hogy ő nem képes arra, amit a társai könnyedén megoldanak.  Előfordulhat, hogy a tágabb környezet pszichikai okot feltételez ennek hátterében, úgymint neveletlenség, szeretetlenség. Ám a háttérben sokszor fizikai, idegrendszeri eltérések, diszfunkciók húzódnak. Ezek feltárásában segít az INPP állapotfelmérés, terápiaként pedig az INPP gyakorlatprogram szolgál, amely egy reflexkorrekciós idegrendszeri fejlesztés.

Az INPP módszer nagyszerűsége abban rejlik, hogy az elakadás helye a lehető legpontosabban meghatározható, így a feltárt nehézségek személyre szabott, célzott gyakorlatprogrammal kezelhetővé válnak az adott gyermek egyéni képességstruktúrája szerint.

A kulcs: a legmélyebben rejlő eltérések feltérképezése és korrigálása.

A módszer nemcsak a mozgást vizsgálja önmagában, hanem a gyermekre, mint egészre tekint. Így az érzékszervek működési zavarait is felismeri, amely lényeges a fejlesztés szempontjainak meghatározásakor.

Mint egyéni fejlesztő, nagyon fontos számomra, hogy nem elszigetelten dolgozom, hanem a magyarországi és a nemzetközi INPP háttértámogatásával (szupervízió, konzultáció, kutatási eredmények).   Kiemelkedőnek tartom, hogy kialakult és egyre bővülő kapcsolatrendszerünk van a szükséges kiegészítő terápiák művelőivel. Mi, egyéni fejlesztők, e felépített rendszert  Magdalena Zweegman-Kocsisnak, az INPP-Magyarország területi képviselőjének köszönhetjük, aki mesterünk és mentorunk egy személyben.

Az életem egyik legnagyobb adományaként tekintek arra, hogy rátaláltam az INPP módszerre, mert olyan mély megértést, rálátást, új dimenziót adott, amely az EMBER teljesebb megértéséhez vezetett.

Tanulmányok:

1983-1987      Bethlen Gábor Gimnázium, Hódmezővásárhely
1991-1995      Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, Budapest
1996               Greenhill College, London
1996-1997      Goldsmith College, London
2001-2005      SZTE-JTFK , Szeged
2005-2007      SZTE-BTK, Szeged

Munkahelyek:

1987-1988      ÁMK Általános Iskolája, Földeák
1991-              Klúg Péter Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Diákotthon

Végzettség, képzések:

Oligofrénpedagógia-szurdopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, oklevél száma: 247/1995.
Angol nyelv és irodalom szakos tanár, oklevél száma:870/2005.
Az auditív-verbális terápia elmélete és gyakorlata 2008-2009.
Konfliktuskezelés 2012.
Magyar jelnyelv tanfolyam, A2/1 szint, 2014.
Magyar jelnyelv tanfolyam, A2/2 szint, 2015.
Mozgásvizsgálatok és mozgásterápiák a gyermekkorban, 2016.
INPP Óvodai /iskolai fejlesztő program 2017.
INPP Egyéni fejlesztő 2018-2019.
AIT/FST Hallási figyelem tréner 2019.

 

 

-->